Project › Ecole primaire Fidakel @Cotonou, Benin

103.4%
44
Mensen steunen dit project
€ 2.585,00
opgehaald van de € 2.500,00
Flexibele Financiering
0
Dagen te gaan
Toon Wauters

Beloningen

Inleiding FIDAKEL :

Ecole primaire Fidakel werd op 22 oktober 1999 door Antonin Dannon opgericht. Mr Dannon is tot op heden ook de huidige directeur. De school bevindt zich in Cotonou, de (economische) hoofdstad van Benin.

Dit jaar zijn er 554 kinderen ingeschreven op Fidakel. Deze zijn verspreid over zeven klassen waar 10 docenten elke weekdag van 8u tot 12u en van 15u tot 17u het beste van zichzelf geven. Deze lange middagpauze is trouwens een noodzaak, aangezien het dan zelfs voor de locals veel te warm wordt in de klassen.

Snel berekend zijn dat dus de volgende gemiddelden :

+-79 kinderen/klas
+-55 kinderen/docent   

Van een zwaar beroep gesproken :) .

Fidakel is een privé-school en wordt dus op geen enkele manier financieel ondersteund door de Beninese overheid.

Context van de actie:

Het project zal zich niet focussen op de inhoudelijke/pedagogische werking van de school, want ik ben geen leerkracht en ik vind dat de leerkrachten in de gegeven omstandigheden fantastisch werk leveren.

Deze actie spitst zich toe op een verbetering van de schoolinfrastructuur waarvan de kwaliteit erg beperkt is. En dit zowel wat betreft de klaslokalen als wat betreft de algemene hygiëne op het schoolterrein.

Om dit te duiden geef ik hieronder een kort overzicht van een aantal zaken die mij gedurende mijn eerste maand zijn opgevallen. Dit illustreer ik in de multimediabibliotheek:

Klassen zijn niet afgeschermd/geluidsdicht gemaakt

Zelfs wanneer je je eigen klas stil krijgt, is er veel achtergrondgeluid van de andere klassen wat het lesgeven en leren bemoeilijkt.

Golfplaten daken

Zodra de zon begint te schijnen (wat hier een aanzienlijk deel van de tijd het geval is) veranderen de klassen in bakovens met weinig ventilatie. Je zou nu kunnen denken dat deze hitte alleen mij treft, maar ik kan jullie verzekeren dat elke mens bij 40 graden afziet!

2 latrines voor 554 kinderen

Met als gevolg onhygiënische toestanden waarbij de plaats voor de kleine boodschap al begint voor de trappen naar de latrines en verdergaat in de hoek van de speelplaats.

 Speelplaats als parking

Hoewel de ruimte die de kinderen ter beschikking hebben tijdens hun momenten van speeltijd al redelijk beperkt is, staan de motoren van de leerkrachten ook nog eens kriskras in deze ruimte geparkeerd.

Afval

Er staan geen vuilnisbakken op de speelplaats, dus alle plasticzakjes en snoep-en-koekjesverpakking worden op de grond gesmeten. Deze worden dan elke vrijdag met de hand opgeraapt en bijeengeveegd om ten slotte op de open afvalhoop gesmeten te worden. Deze hoop ligt op 4 meter van het etenskraampje  waar elke middag broodjes en maaltijden worden verkocht.

 

Concrete acties:

De concrete acties zullen afhankelijk zijn van enerzijds het opgehaalde bedrag en anderzijds wat er uit de bevraging over de noden van leerlingen en leerkrachten komt. Hierbij zal ik zeker enkele werkvormen en tips en tricks rond groepsprocessen uit mijn opleiding als sociaal-cultureel werker kunnen gebruiken :)
In ieder geval zal ik tijdens dit proces ook zelf een aantal verbeterpunten naar voor schuiven:

 • Geluidswerende isolatie tussen de klassen
   
 • Extra latrines en urinoirs
   
 • Vuilbakken in de klassen en op de speelplaats, en vormingen in de klassen over het belang van een propere school. Deze vormingen worden gegeven in samenwerking met SYTO Benin.
   
 • Een parkeerplaats voor de motoren van de leerkrachten zodanig dat deze beschermd zijn tegen zon en regen. Op deze manier krijgen de kinderen de ruimte die ze nodig hebben op de speelplaats.
   
 • De golfplaten daken vervangen door een aangenamer alternatief.
   

Verloop van de actie:

De crowdfunding loopt af op 6 januari, dat is het einde van de kerstvakantie hier.
Daarna zal ik hier tot eind maart de verbeteringswerken mee opvolgen, hierbij ondersteund door SYTO Benin, mijn lokale vrijwilligersorganisatie.

 

financieel overzicht

Het totale bedrag dat er op de rekening van SYTO is terechtgekomen is 1815716 CFA.

gemaakte kosten:

Urinoirs: 872800
Vormingen: 39000
Ventilatoren: 275000
tafels en stoelen: 280000
materiaal kookmama's: 97100

Dit betekent dat er nog 251816 CFA overblijft op de rekening van Syto. We hebben afgesproken dat toekomstige vrijwilligers van Syto die voor een langere periode in Fidakel gaan werken, de mogelijkheid krijgen om met dit geld aan de slag te gaan. Ze moeten daarvoor wel eerst hun plannen aan mij toelichten en toestemming krijgen. Op deze manier hoop ik hun vrijwilligerservaringen extra zin te geven en ze te prikkelen voor een eigen crowdfundingcampagne. Daarnaast ben ik op deze manier ook zekerder van een goed gebruik van de middelen en blijf ik op de hoogte van de vorderingen.  
 

Nogmaals bedankt voor jullie steun! Jullie hebben ervoor gezorgd dat mijn vrijwilligerswerk ook zichtbaar een impact heeft gehad.

 

Tot snel 

 

Toon 
 

16/03 extra tafels en banken

image

Voor een klas die nog niet gebruikt werd omdat er geen meubilair in stond, kochten we 20 nieuwe tafels en banken.

12/03 nieuwe materiaal voor de kookmama's

image

Uit de bevraging in januari bleek dat de kookmama's nood hadden aan nieuw materiaal om hun werk te doen. Daarom kochten we samen onder meer deze vitrine voor het brood dat verkocht wordt. 

10/03 ventilatoren in klassen

image

We instaleerden in vier van de zeven klassen (de 3 andere klassen hadden al ventilatoren) telkens twee ventilatoren die de heetste momenten van de dag dragelijk zullen maken.  

09/03 verstevigen van urinoirs

image

Na een eerste ongelukje bleek er toch nog een aanpassing nodig aan de urinoirs.

08/03 eerste bezoek aan de urinoirs

image

veranderingen in de infrastrucuur van een school impliceren ook gedragswijzingen. Een uitleg over het juist gebruik van de urinoirs is dan onontbeerlijk!

07/03 vorming rond afvalbeheer

image

05/03 voorbereiding vorming rond afvalbeheer

image

05/03 voorbereiding vorming rond afvalbeheer

image

binnenkant meisjestoilet

image

binnenkant jongenstoilet

image

bedankt voor de steun vrienden!

image

fiere gieter aanwezig

image

03/03 werken urinoirs

image

20/02 werken urinoirs

image

20/02 werken urinoirs

image

20/02 werken urinoirs

image

De boekhouding

image

Ik hou een boekhouding bij van alle uitgaven. Ik zal bij elke realisatie die we beeïndigen de totale kost meedelen. Voor de mensen die zich hier nog dieper in willen interesseren, spreek mij aan als ik terugben. Dan nemen we samen eens de boekhouding door :p .

04/02 werken urinoirs

image

01/02 werken urinoirs

image

01/02 werken urinoirs

image

01/02 werken urinoirs

image

30/01 werken urinoirs

image

29/01 werken urinoirs

image

22/01: metselaar bezoekt FIDAKEL om een idee te krijgen van onze wensen

image

Als je naar de verkleuringen in het zand kijkt, zie je de nood aan urinoirs. 

Start werken urinoirs

Na het onderzoeken van de noden van FIDAKEL zijn we klaar voor het echte werk.

Bij alle workshops kwamen extra urinoirs naar voor als één van de belangrijkste werkpunten van FIDAKEL. En zo zijn we dus begonnen met de bouw van 4 nieuwe urinoirs (2 voor de jongens, 2 voor de meisjes) op de plek waar de kinderen vroeger hun plasje op de speelplaats deden.

Ik vind het belangrijk om met het opgehaalde geld een duurzame impact op de infrastructuur te maken. Om die reden zijn we gestart met een groot project dat zich letterlijk vast bettoneert in de school. Eens de werken van de urinoirs dan afgewerkt zijn, dit zou tegen 1 maart het geval moeten zijn, kunnnen we met de overige middelen nog kleinere en snel uitvoerbare werken realiseren.

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Workshops leerkrachten, leerlingen, Kookmama's

image

Vorige week woensdag 16/01, donderdag 17/01 en vrijdag18/01 zat ik samen met respectievelijk de leerkrachten, enkele kinderen uit de oudere klassen en de kookmama's van Fidakel. 

Voor deze bijeenkomsten had ik een workshop uitgewerkt met een tweeledig doel. Enerzijds het genereren van ideeën ivm met de verbetering van de infrastructuur van de school en anderzijds het structureren van deze ideeën naar gelang de urgentie. Over hoe dit precies in zijn werk ging moet je mij maar aanspreken als ik terug ben in België. 

Toffe momenten en verrassende ideeën!
 

 

Overleg SYTO/BENIN en directeur FIDAKEL

image

Afgelopen maandag 14/01 zat ik samen met de mensen van SYTO en de directeur van de lagere school waar ik lesgeef.

Tijdens deze ontmoeting legde ik de context en het doel van de crowdfunding nog eens in detail uit aan de directeur. Daarna beluisterden we zijn visie over wat de school nodig heeft om te groeien en te verbeteren op niveau van de infrastructuur. Tenslotte gaf ik een overzicht van de planning en de aanpak voor de komende weken. Hierbij legde ik de nadruk op het participatief werken tijdens de voorbereiding van de werken aan de school. Het is mijn bedoeling om van zoveel mogelijk gebruikers van de school (leerkrachten,leerlingen en kookmama's) te weten te komen wat zij aan hun school willen veranderen. Zodanig dat de veranderingen die we gaan uitvoeren ook breed gedragen zijn door de mensen die er dagelijks werken.

Een vruchtbaar gesprek!    

Overschrijving naar OVEJ-SYTO/BENIN

image

Alle middelen die op mijn rekening zijn binnengekomen,
-zowel het bedrag van Crofun
-als de bijdragen van mensen die te laat waren voor de crowdfunding en rechstreeks op mijn rekening hebben overgeschreven,
zijn op hun beurt overgemaakt naar een rekening van mijn lokale vrijwilligersorganisatie SYTO/BENIN.

Op deze manier worden jullie bijdragen aan het project mede-beheerd door een professionele organisatie. Dit lijkt mij naar transparantie toe het beste!
Crofun kon niet rechstreeks overschrijven naar SYTO/BENIN, zij hebben een Europees rekeningnummer nodig voor hun transactie.

FYI: http://sytobenin.org

Factuur Crofun

image

Al jullie bijdrages werden door Crofun overgemaakt op mijn rekening.

Financierders

avatar
Anoniem

€ 580,00

Burger Folie warmste week

avatar
Anoniem

opbrengst Warmste week UCLL-SSH

Puik werk daar Twannie! Ge moogt trots zijn op uzelf & geniet er daar nog van!!

€ 50,00

Toon, nog veel succes met je project, je doet dat goed! Johan & Anne Mie

avatar
Anoniem

€ 25,00
€ 50,00

Veel succes met jullie project, Toon!!

avatar
Anoniem

€ 5,00

avatar
Anoniem

Goe gedaan menneke!

avatar
Anoniem

€ 50,00

Succes Toon!! Super actie :)

€ 50,00

Go Twan!!! Hopelijk lukt het om iets te verwezenlijken, nog veel succes! :) Sven

Goede redenen om te investeren:

Positieve impact op de kwaliteit van de schoolomgeving.
Ondersteuning door SYTO Benin, mijn lokale vrijwilligersorganisatie.

Aandachtspunten:

Nog niet onderzocht wat de noden van de leerkrachten en leerlingen zijn.
Nog geen budgettering en planning voor de geplande werken.

Welke opportuniteiten zijn er:

De waarde van onze middelen is hier groot.
Gemiddeld maandloon: 75.000 cfa = +- 120 euro.
Deze middelen creëren lokale werkgelegenheid.

Welke concurrentie / bedreigingen zijn er:

Westerse bril kleurt visie op schoolinfrastructuur.
Ik hoop directie te overtuigen om leerlingen/leerkrachten te bevragen over reële nood.

Crofun nieuwsbrief