Project › De Stadsimker - Antwerpse Honing

1.6%
6
Mensen steunen dit project
€ 240,00
opgehaald van de € 15.000,00
Flexibele Financiering
0
Dagen te gaan
Micha De Herdt

Beloningen

Waar besteden we uw bijdrage aan?

We willen onze imkerij verder proffesionaliseren:

  • Aankoop van nieuwe bijenkasten, op deze manier verstevigen we onze produktie
  • Aankoop van een automatische vulmachine, dit bespaart ons ettelijke uren manuele arbeid die we in de verkoop van onze producten kunnen steken.
  • Aankoop van een wassmelter, om minder uitgaven te hebben aan wasverwerking.

 

Ons Businessmodel

Ons doel is om te imkeren in de stad Antwerpen en kwaliteitsvolle honing en bijenproducten  af te leveren aan de Antwerpse inwoners. Dit in de stad omdat er een grotere biodiversiteit is en er minder pesticiden gebruikt worden. Ook wil de imker de bevolking van Antwerpen attent maken op de belangrijke rol die de bij heeft in het bestuiven van planten. De imker gebruikt de stad als kweekvijver voor bijen. Door de hoge bijensterfte op het platteland de laatste jaren is de bijenbevolking sterk gedaald. De bijen die in de stad gekweekt worden, kunnen in een later stadium worden getransporteerd naar het platteland om zo de bijenbevolking op peil te houden. De stadsimker wil hiermee ook tonen dat de positie van de bij in de natuur als bestuiver zeer belangrijk is. Dit probeert de stadsimker op een zo rendabel mogelijke manier te realiseren om de continuïteit van Antwerpse Honing te garanderen.

               

De stadsimker probeert de aandacht te trekken door zijn bijenkasten op bekende gebouwen in Antwerpen te plaatsen, mee te werken aan Antwerpse Urban farming projecten e.a. wat zorgt voor gratis publiciteit, in ruil krijgen de locaties een groen imago. Hierdoor is er groot aanbod aan locaties in Antwerpen die aan groene projecten zoals stadsimkeren willen meewerken. Momenteel zijn de  bijenkasten zijn geplaatst  op de daken van het Ecohuis, de botanische tuin, de stadsboerderij Stadsvers… en de kinderboerderij in Wilrijk en andere iets minder bekende locaties.

Naast de rechtstreekse verkoop aan particulieren, de stadswinkel en andere verdeelpunten, wordt er ook een deel van de honing via lokale markten verkocht. Op die manier probeert Antwerpse Honing een zo groot mogelijke diversiteit aan klanten te hebben om niet van 1 klant of klantensegment af te hangen.

Het imkeren is een arbeidsintensieve bezigheid, in totaal kan men 100 dagen besteden aan het imkeren per jaar. Daardoor is het goed combineerbaar met een andere job en kan het worden gezien als vrijetijdsbesteding.  We runnen ons Antwerps imkerbedrijf in bijberoep. Tijdens de drukke momenten kunnen we beroep doen op Antwerpse vrijwilligers die begaan zijn met het milieu en een handje willen toesteken.

                                             

Imkeren in de stad heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen, mede doordat de mensen in de stad milieubewuster willen leven, maar ook door de hoge bijensterfte op het platteland en de hogere productie in de stad. De grote biodiversiteit aan planten die in de stad te vinden zijn in parken en bloemenperken, zorgt ervoor dat er continu bloemen in bloei staan wat de productie verhoogt. Dit staat in sterk contrast met de monocultuur op het platteland en dit resulteert in een stijging van ongeveer 40% in de productie van honing. De toekomst van stadsimkeren is zeker gegarandeerd en er zijn ook nog voldoende groeimogelijkheden beschikbaar.

 

Waardepropositie

De stadsimker maakt zoveel mogelijk op ambachtelijke en milieuvriendelijke wijze zijn producten. Kwaliteit, ecologie en biodiversiteit zijn zeer belangrijk voor ons.

      

Wij willen de Antwerpenaars een honing aanbieden die lokaal gemaakt wordt en waar ze als Antwerpenaar trots op kunnen zijn.

Studies uitgaande van de UGent en the University of Bristol hebben enkele belangrijke zaken aangetoond:

  • de honingproductie in de stad ligt hoger dan op het platteland
  • de stad kan in vergelijking met het platteland meer bijenvolken per vierkante km aan
  • de stadshoning is minder vervuild dan deze op het platteland. In de stad zijn immers minder (of zelfs geen) pesticiden aanwezig. De vervuiling door auto’s en andere heeft zeer weinig invloed op de kwaliteit van de honing.

Navraag bij het instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek leerde de stadsimker dat er geen problemen zijn in verband met de kwaliteit van de honing die in steden wordt geproduceerd. Door zijn bijenkasten te plaatsen op enkele strategische locaties in Antwerpen, gelegen dicht bij de grote parken, kan de stadsimker  de honingopbrengst maximaliseren. Ook zullen enkele bijenkasten geplaatst worden op daken van B&B ’s in Antwerpen, die  geïnteresseerd  zijn in het project van de stadsimker.

De stadsimker experimenteert ook graag met de Antwerpse Honing, we maakten in het verleden reeds Antwerpse Honingpralines, Antwerpse Honingconfituur en Antwerps Honingbier. In het motto schoenmaker blijf bij uw leest, werken daarvoor steeds samen met specialisten ter zake. Wij ontwikkelen samen met hen een recept, we gebruiken daarbij onze kennis van de honing, en hun kennis van de chocolade, het bier etc.

Deze experimenten zijn steeds beperkt in de tijd. We bieden deze producten telkens maar 1 bijenseizoen aan. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen laten kennis maken met onze Antwerpse Honing, bierdrinkers zijn immers andere gebruikers dan chocoladeliefhebbers.

Naast de stadshoning biedt de stadsimker ook waskaarsen aan, deze zullen beschikbaar zijn in verschillende maten en gewichten.

Deze waskaarsen bevatten voornamelijk bijenwas en zijn dus bijna 100% natuurlijk. Ze verspreiden een aangename, kenmerkende geur en zijn een absolute must voor wie graag wat decoratie in zijn kamer wil. De kaarsen worden op ambachtelijke wijze gemaakt.

De waskaarsen worden op artisanale wijze  vervaardigd in de periode dat de bijenkasten niet zoveel aandacht vragen (vooral in het najaar).

Ook lippenpomade met als basisingrediënten Antwerpse Honing, zelf geoogste propolis en bijenwas gemengd met een biologische olie zal vanaf 2013 tot ons gamma behoren.

Dit samen met propolistinctuur die door veel mensen wordt gebruikt om te gebruiken tegen allerhande kwaaltjes.

Klantensegmenten

We willen  een zo breed mogelijk publiek bereiken.  We hebben  verschillende doelgroepen die ook elk een eigen marktsegment uitmaken. Deze breiden we uit door jaarlijks een ander soort product op de markt te lanceren zoals daar in het verleden waren: honingpralines, honingconfituur en honingbier.

Een aantal bijenkasten die we op bekende plaatsen verzorgen zorgen voor een expositie naar potentiële klanten.

Ook op de daken van enkele B&B ’s en hotels in Antwerpen wil de Antwerpse stadsimker op termijn enkele bijenkasten plaatsen.  Op deze manier kunnen deze de honing die op hun dak wordt geproduceerd opkopen om aan te bieden aan hun klanten bij het ontbijt, of als geschenkje als ze vertrekken. Deze etablissementen zetten op die manier ook hun groene karakter in de kijker.

             

 

De stadsimker zal ook verkopen op jaarmarkten, grote evenementen en eventueel op beurzen en tuindagen. Dit doet we in de eerste plaats om veel klanten te bereiken en ook om naambekendheid te verwerven.

De individuele klant  bereikt hij ook via de sociale media. We weten uit ervaring  dat het als beginnend bedrijf moeilijk zal zijn om klanten te overtuigen onze produkten aan te kopen, maar we denken wel dat dit mogelijk is. Voornamelijk omdat hij, zoals hierboven aangegeven, ook jaarlijks op enkele markten en eventueel beurzen te vinden zal zijn. Aan zijn kraam zullen folders beschikbaar zijn, die kunnen worden meegenomen door de geïnteresseerde klanten. De stadsimker zal de honingproducten niet in zijn eigen woning verkopen. Op deze manier besparen we kosten met het inrichten van een verkoopsruimte. De klant is op zoek naar authentieke en eerlijke goederen, gemaakt op een ambachtelijke wijze. Deze producten zijn tegenwoordig zeer moeilijk te vinden door de mechanisering en globalisering, maar de stadsimker biedt  voor hem een antwoord. Ook het milieuaspect is voor de klant, net als voor de Antwerpse stadsimker, zeer belangrijk.

People

De stadsimker werkt als zelfstandige in bijberoep zonder werknemers. Wel zal hij tijdens de oogst en het inpotten eventueel een beroep doen op vrijwilligers. Die vrijwilligers zullen taken uitvoeren waarvoor ze geen imkerkennis nodig hebben zoals de honing in potten gieten, etiketten plakken…

 

Toetredingsdrempels

Imkerij bestaat reeds enkele duizenden jaren, naarmate de tijd vorderde is men zich meer en meer gaan specialiseren. Specialisatie heeft er voor gezorgd dat we op een bijvriendelijke manier elke dag van honing kunnen genieten.

Ons businessplan is gemaakt met een hart en passie voor bijen. De stadsimker wil zijn passie voor bijen en gezonde voeding combineren met zijn dagtaak. Imkerij is een hobby die je perfect in bijberoep kan uitoefenen. We zien ons bedrijf niet als een winstgevend project, maar het creëren van een nieuw perspectief. Mensen informeren over het belang van bijen in het bijzonder en de biodiversiteit in de stad in het algemeen vinden wij belangrijker. We willen de stad overtuigen dat bijen een cruciale rol spelen in de biodiversiteit van de wereld. Wij hopen op deze manier mensen te overtuigen en bewust te maken. We benadrukken dat de geldzucht van mensen de biodiversiteit niet zal verbeteren.

Overtuiging

Het staat als een paal boven water, dat deze pijler het grootste verschil zal maken. De Antwerpse stadsimker  wil  een bedrijf hebben dat rendabel is, maar zeker ook gebaseerd is op een pure overtuiging. Jaar na jaar sterven er meer en meer bijen op het platteland, de grootste oorzaak is de monocultuur. Bijen hebben hier niet genoeg diversiteit om te overleven. Door de bijen naar de stad te halen, houdt hij de bijenpopulatie in stand. De stad heeft een flora die heel het jaar door in stand wordt gehouden. Deze omgeving is de beste leefwereld van de bijen.

Door de bijen naar de stad te halen, is er extra biodiversiteit in de stad mogelijk. De bij bestuift elk jaar de flora, waardoor er steeds meer bloemen en planten de mogelijkheid hebben om in de stad te overleven. Een deel van de bedrijfsactiviteiten van de stadsimker is het verstrekken van informatie aan Antwerpenaren over biodiversiteit in de stad. 

 

De eerste stedelijke bijenstal in Antwerpen
I.s.m. de bevoegde stedelijke diensten kozen we ervoor om de bijenstal te plaatsen op de kinderboerderij in Wilrijk. Momenteel loopt daar reeds een decenia lange educatieve werking waar een educatieve bijenstal zeker bij thuishoort. De verzorging van de bijen zal evenwel niet toebehoren aan de taken van het personeel van de kinderboerderij.

De vorm van de bijenstal: een bijenraat,  een zeshoek

Als je een plat vlak wilt vullen met regelmatige figuren, zijn er maar drie mogelijkheden: driehoeken, vierkanten of zeshoeken. Een korte blik op een honingraat toont dat de bijen gekozen hebben voor de zeshoek. Waarom? Omdat als je een driehoek, vierkant en zeshoek van gelijke oppervlakte met elkaar vergelijkt, de zeshoek de kleinste omtrek heeft. Dat wil zeggen dat voor een honingraat bestaande uit zeshoeken, minder was nodig is dan voor een raat die bestaat uit vierkanten of driehoeken.

Hebben de bijen echt de zuinigste oplossing gevonden? Wiskundigen buigen zich al eeuwen over dit probleem. Zij hoopten te kunnen aantonen dat de bijen niet de beste oplossing hadden gevonden. Want zo'n bewijs zou laten zien dat Moeder Natuur niet zo goed is in wiskunde.

De Ierse natuurkundige Denis Weaire maakte een paar jaar geleden een schuim van zeep dat wat vorm betreft precies lijkt op de honingraat. Door toevoegen van vloeistof kon hij de wanden van de cellen van die kunstmatige raat dikker maken.

Hij begon met heel dunne wanden en analyseerde de structuur van het schuim. Toen hij de wanden dikker maakte en ze bijna net zo dik waren als in de echte honingraat, bleek de structuur te veranderen. Het schuim kreeg precies dezelfde vorm als die bij de bijen wordt gevonden.

Moeder Natuur blijkt niet alleen goed te zijn in wiskunde. Ook in natuurkunde is ze onverslaanbaar.

Het groendak van de bijenstal

Het dak van de bijenstal is een groen dak waarop nectar leverende en stuifmeel leverende planten staan.

Het gebruikte hout

Het hout is FSC kastanje hout, het meest duurzame en milieuvriendelijke materiaal om mee te bouwen.
 

Het educatieve karakter van de bijenstal

In de bijenhal komt een glazen wand zodat bezoekers de werkzaamheden van de imker minutieus kunnen volgen, ook komt er aan de bezoekerszijde een permanente tentoonstelling.

In de bijenstal komt er ook een glazen bijenkast zodat bezoekers het leven van de bij in de kast goed kunnen observeren, dit samen met een bijenkorf met spiegel, een top bar hive en een bijenkast van piepschuim.

In het bezoekersgedeelte van de bijenstal komt er een permanente tentoonstelling over het leven en het nut van de bij.

 

Waar kan je onze honing kopen?

Onze honing is verkrijgbaar in bijna alle Wilrijkse bakkers.

Het Natuurhuis
De Stadswinkel
De Broers Van Julienne
Kinderboerderij Wilrijk
Chocolatier Burie

 

 

Enkele links van artikels over de stadsimker:

http://www.dna.be/artikel/antwerpse-bijen-leveren-honing-voor-bier

http://www.natuurpuntantwerpenstad.be/downloads/Natuur.stad_2012_nr_2_lr.pdf   

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/antwerpen/stadsbij-levert-eerste-antwerps-honingbier.aspx

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=283PE7J8

http://www.dna.be/artikel/proef-gratis-het-antwerpse-honingbier

 

 

Reeds €180

We verzamelden reeds €180, met dit bedrag kunen we al een nieuwe bijenkorf installeren. We nodigen ook onze sponsers uit op de opening van onze nieuwe bijenhal op 28 april. Stuur ons even een mailtje voor meer info: antwerpsehoning@telenet.be

Onze eerste sponsors

image

Onze eerste sponsors willen we alvast bedankten door hen uit te nodigen op de opening van onze nieuwe bijenstal. Stuur ons een mailtje naar: antwerpsehoning@telenet.be en je mag de uitnodiging in je mailbox verwachtten.

Financierders

avatar
Anoniem

€ 60,00

Crofun nieuwsbrief