Project › E-boek 'Product <=> dienst'

142.7%
70
Mensen steunen dit project
€ 14.270,00
opgehaald van de € 10.000,00
Minimum Financiering
0
Dagen te gaan
Jiska Verhulst
  • Plan C vzw
  • Mechelen, BE
  • Plan C wil aan de hand van visievorming, een lerend netwerk en transitie-experimenten doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnellen.

Beloningen

Samen de toekomst van de Vlaamse kringloopeconomie schrijven

Plan C schrijft een e-boek. Maar dat komt er niet zo maar. Zowel voor de inhoud als voor de afwerking rekenen we op u, de community van Plan C. Via co-creatie gaan we op zoek naar de meest relevante inhoud om de Vlaamse kringloopeconomie een stevige boost te geven. De productie en vormgeving van het e-boek willen hier via crowdfunding financieren. Uw hulp is dus broodnodig om van ons e-boek een succes te maken.

Van elkaar leren

Voor ons e-boek ‘Product <=> dienst’ willen we de knapste koppen verzamelen om hun inzichten via artikels of beeldmateriaal te delen over drie boeiende en tegelijk prangende thema’s : de kringloopeconomie, innovatieve product-dienst-combinaties en toekomstscenario’s. We zien onze rol als transitienetwerk om deze geëngageerde, knappe koppen een platform aan te bieden om hun kennis en inzichten te delen. Iedereen wordt daar beter van én, niet onbelangrijk, van elkaar leren is sneller en plezanter.

Vliegende start

We zien het e-boek als een krachtig medium om de soms taaie vraagstukken rond duurzaamheid en duurzaam materialenbeheer blijvend onder de aandacht te brengen. Onze ambitie reikt nog verder: we bezorgen de kringloopeconomie in Vlaanderen samen een vliegende start en leggen de lat realistisch hoog voor al wie in onze streek wil werken aan een duurzaam materialenbeheer en een duurzame bedrijfsvoering.

Ons engagement

Wij engageren er ons toe om de artikels in een knap vormgegeven e-boek te gieten. Het e-boek wordt dus leerrijk en aantrekkelijk. Heldere teksten zullen illustratief aangevuld worden met sprekende beelden, videomateriaal en infografieken. Wij van onze kant stellen ons, naast het schrijven van artikels, ook borg voor de brede verspreiding van het e-boek.

Sneak Peek

We hebben al een sneak peek gemaakt van hoe ons e-boek er kan uitzien. Het is nog niet het definitieve ontwerp maar een eerste proefexemplaar van vier pagina's waarin u onder meer de inhoudstafel terugvindt. Ontdek de 'sneak peek' hier (externe link naar de publishing website Issuu.com).  

 

 

Hartelijke dank voor alle steun!

Jiska Verhulst, 
netwerkdirecteur Plan C

Geen updates

Financierders

avatar
Anoniem

Dank voor de presentatie van Jiska Verhulst voor het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

wij geven graag een inhoudelijke en financiële bijdrage aan dit initiatief!

avatar
Anoniem

Bijdrage op naam van zeronaut.be.

€ 1.000,00

Vanuit denktank Oikos ondersteunen we graag dit project. Het spoort mooi met onze visie op een sociaal-ecologische economie.

€ 50,00

Als gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van de provincie Vlaams-Brabant ondersteun ik graag dit initiatief.

€ 50,00

Als believer van het eerste uur draag ik graag ook persoonlijk bij aan dit initiatief.

€ 50,00

Succes met jullie eBook en innovatieve experimenten!

€ 1.000,00

Met dit initiatief levert PlanC een sterke bijdrage aan de introductie van product-dienst-systemen in Vlaanderen. Deze systemen vormen één van de hoekstenen van duurzaam materialenbeheer. Een onderwerp dat ook VITO nauw aan het hart ligt.

€ 50,00

Veel succes. Mooi initiatief. Als OVAM werknemer is het normaal dat je dit project steunt!

€ 250,00

overeenkomst tussen Peter van Plan C en Tine Van Rumst, stafmedewerker beleid KOMOSIE vzw

avatar
Anoniem

€ 10,00

avatar
Anoniem

avatar
Anoniem

€ 50,00

Gewoon doen Plan C, prachtig initiatief!

avatar
Anoniem

ambassadeur = NNOF betaling en factuur via PMC

€ 30,00

Een kleine bijdrage voor 2 mannen en een vrouw met een Plan(C)... Ik geloof er alvast 100% in, succes!

avatar
Anoniem

€ 1.000,00

Geen persoonsgegevens, wel graag vermelding van ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera

€ 250,00

Ik wil met SOLA-R het project steunen. Kan ik dan een betaalbewijs ontvangen? T

€ 50,00

Veel succes! Een inhoudelijke bijdrage doe ik ook met veel plezier!

avatar
Anoniem

Goede redenen om te investeren:

x

Aandachtspunten:

x

Welke opportuniteiten zijn er:

x

Welke concurrentie / bedreigingen zijn er:

x

Crofun nieuwsbrief