15.64%
11
People funded this project
€ 704,00
funded of € 4.500,00
Flexible Funding
0
Days to go
Ed Herkes
  • vzw Domus Mundi
  • Gent, BE
  • Domus Mundi is een vzw met een duidelijke missie: ecologisch en 'volhoudbaar' bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen.

PERMANENTE STROOM VOOR FOODSTEP
voor straatkinderen in Oeganda

            Foodstep is een ontwikkelingsproject in Oeganda. Oprichters zijn de Vlaamse Nathalie en Werner Steurbaut-Seliffet. Zij zetten zich in voor straatkinderen die door de politie van Kampala worden opgepakt en opgesloten in een rehabilitatiecentrum, Kampiringisa genaamd, een vergeetput: steeds nieuwe groepen kinderen worden er tot hun 18de achter tralies vastgehouden als niemand naar hen komt vragen. Foodstep probeert ze vrij te krijgen en neemt ze op in haar Home, een fraaie plek die door toedoen van het gezin Steurbaut en vrijwilligers tot stand kwam en waar intussen bijna 100 straatkinderen een warme thuis vonden en weer van een toekomst konden dromen. [zie: foto’s / Home]


            In 2008 ging Nathalie Seliffet Kampiringisa bezoeken. Ze zag dat de kinderen en jongeren in erbarmelijke omstandigheden moesten leven, zonder voorzieningen, verzorging, begeleidend personeel,… Ze richtte toen met haar man de non-profit organisatie Foodstep op en in samenwerking met de directie van de kindergevangenis organiseerden ze workshops. Foodstep komt er tot op vandaag iedere donderdag en beetje bij beetje verbeterden de voeding, de hygiëne, de gezondheid, en bracht Foodstep kleding, bedden, onderwijs, werk,... [zie: reportage / Chris Michel - onder 'updates']


            Elk van de door Foodstep vrij gekregen kinderen wordt door particulieren op maandbasis gesponsord voor levensonderhoud, onderwijs en zo meer. Alleen al dit aspect van de organisatie vraagt een nauwkeurige en constante opvolging die hoofdzakelijk via internet verloopt. Maar de hoge frequentie van stroompannes zorgt voor een groot probleem. Lampen, vaste computers, laptops, frigo’s, keuken- en wastoestellen,… alles in het Home zou bij elke stroompanne moeten kunnen blijven functioneren. [zie: video / Phara de Aguirre - onder 'updates']


ZONNEPANELEN

            De kostprijs van een zonnepanelensysteem voor het verbruik van twee laptops, één grote (niet energiezuinige) frigo, acht grote TL-lampen, vijf gewone lampen, één printer,... bedraagt al snel € 13.500 (panelen, batterijen, omvormer, behuizing,…). Dit als voorbeeld dat een groot verbruik illustreert met bijgevolg een hoge kost, maar ook een klein systeem zou al een ingrijpende oplossing betekenen. De prijs van € 13.500 kan, indien noodzakelijk, sterk naar beneden. Met deze crowdfunding mikken we op éénderde van het bedrag voor een grote voorziening, of € 4.500. De rest van het geld wordt met andere doelgerichte acties gezocht.
Door de zonnepanelen zal de energierekening van het Home dalen omdat het mogelijk is om gedeeltelijk het net en gedeeltelijk de panelen te gebruiken.


            Van 15 september tot 15 november 2014 trekken Marlies Declerck en Laurence Parrein naar het Home van Foodstep om er – zo hoopt iedereen zonnepanelen te installeren. Ze hebben in elk geval allebei al een Vlir-beurs voor de reis kunnen binnenhalen. Marlies heeft een Master Industrieel Ingenieur Bouwkunde / KULeuven (afdeling Gent) en Laurence een Master Architectuur aan de Sint-Lucas Hogeschool in Gent + Master Industrieel Ingenieur Bouwkunde / KULeuven (afdeling Gent). [zie: video / Marlies en Laurence]

 

Funders

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

€ 100,00

fantastisch, dank voor jullie inzet

avatar
Anonymous

€ 45,00

avatar
Anonymous

€ 65,00

avatar
Anonymous

€ 34,00

Opbrengst van één garageverkoop 'gerommel bij de buren' (georganiseerd door Rotselaarse bewonersdiensten en ACW Rotselaar)

Reasons to invest

Laurence en Marlies v/d KULeuven (afd. Gent) krijgen voor deze stage bij Foodstep, de volle steun en het enthousiasme van de professoren.

Focus points

Al het technisch materiaal zal in Afrika worden aangeschaft en in Oeganda worden geleverd. Dit is een spannend onderdeel van het project...

Opportunities

Op school wordt het project technisch goed begeleid. Ook kan gerekend worden op de steun van een ruime kring van vrienden en kennissen.

Competitors and threats

De reden waarom dit project zo dringend is, de stroompannes, is ook de reden waarom de voorbereidende communicatie wat vertragend werkt.

crofun newsletter